Ktoś kto utracił bliską mu osobą przechodzi przez tak zwany okres żałoby, podczas którego jego nastrój i radość do życia ulegają obniżeniu. Stan ten
z dnia na dzień powinien się poprawiać i regulować, jeśli jednak tak nie jest może to oznaczać, że dana osoba zatrzymała się w procesie żałoby, a depresja nie minie. Co robić w takim przypadku?

Żałoba to nie choroba

Stan po utracie bliskiej osoby, który trwa nie dłużej niż rok nie powinien być utożsamiany z depresją. Każda osoba indywidualnie i bardzo różnie przechodzi okres żałoby. Różny jest nie tylko jej czas trwania, ale także intensywność. Proces żałoby jest skomplikowany, jednak zawsze stopniowo zmniejsza się jego intensywność.  Jeśli jednak takie epizody depresyjne trwają dłużej niż rok to nie powinniśmy lekceważyć tej sytuacji. Reakcje depresyjne wywołanie poprzez śmierć bliskiej osoby nazywane są depresją reaktywną. Taka depresja pojawia się jako odpowiedź na utratę bliskiej osoby, dlatego jest ona swoistego rodzaju reakcją. W takim wypadku powinniśmy zwrócić się o pomoc do psychologa, który wystawi ewentualną diagnozę i zaproponuje odpowiednią terapię.

Charakterystyczne objawy

Najbardziej znamienne dla żałoby etapy to odrętwienie, tęsknota za utraconą osobą, depresja, a następnie poprawa funkcjonowania. W zależności od indywidualnych predyspozycji człowieka etapy te występują w różnym okresie, przychodzą z wielorakim natężeniem i nigdy nie trwają tyle samo czasu. Wówczas reakcje depresyjne są częstym elementem żałoby i przemijają w stosownym momencie. Takie objawy jak: utrata apetytu, brak chęci do życia, panika czy bezsenność bądź nadmierna senność, niezdolność do pracy czy wrogie nastawienie do innych są zachowaniem stosunkowo popularnym i normalnym podczas takiego okresu. Trwać one nie powinny jednak dłużej niż rok. Wówczas można podejrzewać, że dana osoba nie jest w stanie poradzić sobie z odejściem bliskiej osoby sama
i potrzebna jest jej dodatkowa pomoc specjalisty. W większości przypadków psychoterapia daje pożądane efekty, czasem leczenie wzbogaca się o antydepresyjne środki farmakologiczne.